+31 157370486 info@qmes.nl

Dry Vapour Unit | Ontgeuringsinstallatie

MicroCat®-ANL van QM Environmental Services Nederland is een microbiële vloeistof die ontwikkelt is om geuren die ontstaan in rioleringen af te breken en te voorkomen. Rioolstank bestaat uit vluchtige vetzuren en H2S, beter bekend als rotte eieren lucht. H2S, een giftig gas, veroorzaakt niet alleen veel stankoverlast maar is ook schadelijk voor het rioolnetwerk aangezien het beton en metaal corrodeert. H2S ontstaat doordat sulfaat reducerende bacteriën (SRB’s) in het rioolwater onder zuurstofloze omstandigheden sulfaat inademen en sulfide uitademen. Deze sulfiden reageren met waterstof als er geen zuurstof aanwezig is. H2S vorming treedt meestal op in druk/persrioleringen waar geen lucht in het systeem aanwezig is.

Belangrijkste Eigenschappen van de Dry Vapor Unit

  • Geen water nodig
  • Kan overal worden ingezet (in gebouwen, open terrein, schoorstenen en ventilatiesystemen)
  • Heeft een directe werking
  • Eenvoudig te installeren en te bedienen
  • Geen behoefte aan grote opslagtanks of ventilatoren
  • Economisch in gebruik

Neem contact met ons op voor meer informatie.