iSOC / HiSOC | QM Environmental Services
Intranet Nederlands

iSOC / HiSOC

De Ultieme Bioremediatie Versneller – www.isocinfo.com

Wat is iSOC®?

iSOC® is een ingenieus zuurstofafgiftesysteem, gebaseerd op gepatenteerde – Gas inFusion® – technologie van inVentures Technologies uit Canada. Gas inFusion® is een unieke manier om gassen in een superverzadigde vloeistofoplossing te verkrijgen. Het hart van iSOC® is de gepatenteerde, in hoge mate gestructureerde, polymeerachtige massatransfereenheid gevuld met microporeuze holle vezels die een enorm oppervlak voor massa-uitwisseling leveren – meer dan 7000 m2 per m3.

iSOC

Het vezelmateriaal is hydrofoob en laat dus geen water door. Door een gasdruk te handhaven die lager is dan de omliggende vloeistofdruk wordt er een ultra-efficiënte uitwisseling van massa gegarandeerd zonder de vorming van belletjes. Wanneer gesuspendeerd in bestaande monitoringsputten/peilbuizen kan iSOC® hoge zuurstofconcentraties in het grondwater bewerkstelligen, zonder gasbelletjes en met een zeer lage afnamesnelheid onder atmosferische druk.

fiber

iSOC® Bioremediatie Versterking

In aerobe bioremediatietoepassingen verzadigt de iSOC® het grondwater in peilbuizen met opgelost zuurstof (DO) met gehaltes van 40 – 200 PPM afhankelijk van de installatiediepte van de iSOC® in het grondwater. Natuurlijke stuwing en een vrijkomende bel uit de iSOC® vult de peilbuis met een uniform DO gordijn. Het superverzadigde DO gordijn verspreidt zich rondom de peilbuis in het omliggende grondwater en versterkte bioremediatie verwijdert organische verontreiniging door middel van natuurlijke afbraak. Plaatsing van de injectieputten is afhankelijk van de specifieke omstandigheden op de locatie. Het systeem wordt in een paar uur geïnstalleerd en is eenvoudig verplaatsbaar van peilbuis naar peilbuis om de prestaties te optimaliseren.

Wat vinden milieuadviseurs van iSOC®?

Verscheidene toonaangevende internationale milieuadviesbureaus hebben aanzienlijke reducties in MTBE en BTEX gehalten bereikt met iSOC® en hun commentaar is als volgt:

 • “In minder dan 3 maanden na aanvang van de iSOC® installatie zijn MTBE & TBA (tertiair butyl alcohol) concentraties aanzienlijk verminderd, het DO gehalte is gestegen in peilbuizen 9 meter vanaf het doseerpunt en ook de concentraties van ijzeroxide en BZV zijn gedaald.”
 • “Sinds de installatie van de iSOC® zijn MTBE gehalten gereduceerd van 3500 tot onder 200 ppm in ongeveer 4 weken.”
 • “We hebben een effectieve zuurstofbarrière kunnen installeren die in circa 3 maanden reducties van 84% MTBE, 31% TBA & 73% benzeen stroomafwaarts van de barrière realiseerde.”

iSOC® Voordelen

 • Bereikt 4 tot 10 maal hogere opgelost zuurstof (DO) gehalten dan andere technologieën
 • Levert 40 tot 200 ppm DO afhankelijk van de iSOC® installatiediepte
 • Kan worden geïnstalleerd in reeds bestaande 2-inch monitoring peilbuizen
 • Toepassing wordt in de meeste gevallen niet gehinderd door ijzer en/of andere zuurstofbinders
 • Maakt gebruik van standaard gascilinders, 2-fase reduceerventiel en een verdeelstuk
 • Geen elektriciteitsaansluiting, afgasbehandeling, pompen, gevaarlijke bijproducten en speciale vergunningen
 • Klein, eenvoudig, efficiënt, voorspelbaar, easy to use, zeer lage operationele kosten en onderhoudskosten
 • Volledig onderhoudsvrij

Waar is iSOC® al gebruikt?

iSOC® is al gebruikt op honderden locaties in de VS, Canada en Afrika. Momenteel wordt het systeem getest op locaties in Australië en Japan. In Nederland wordt iSOC® inmiddels ingezet op diverse locaties door het gehele land. Ook in diverse Europese landen zoals België, Frankrijk, Duitsland en Engeland wordt gebruik gemaakt van het iSOC® systeem.

iSOC® Saneringsbenadering

 • Creëert een zuurstofbarrière aan de grens van de verontreinigingsvlek om verspreiding te voorkomen en off-site receptoren te beschermen.
 • Bronbehandeling reduceert verontreinigingsniveaus met behulp van superverzadigde zuurstof in het hart van de vlek.
 • Bereikt snelle, locale verwijdering van lage verontreiniging concentraties en van hot spots in bestaande peilbuizen en monitoringsputten.
 • Versnelde sanering met behulp van natuurlijke verdunning als primaire saneringsstrategie of als polishingtechniek.
 • Betekent een kosteneffectieve versterking van natuurlijke bioremediatie voor minder dan de normale monitoringskosten.

Koolwaterstoffen en iSOC®

Het gebruik van opgelost zuurstof in met koolwaterstoffen verontreinigd grondwater, om de natuurlijke afbraak van MTBE, BTEX en minerale olie te versterken, is een groeiende saneringstechniek sinds de jaren ’90. De meeste conventionele technologieën verliezen echter het merendeel van de ingebrachte zuurstof door de luchtbelletjes die via preferente routes naar het oppervlak van het grondwater stijgen en daar ontsnappen voordat de zuurstof kans heeft gehad op te lossen of gebruikt te worden door de micro-organismen die de koolwaterstof afbreken. Andere in situ technieken genereren zuurstof gedurende een korte periode, maar voldoen niet in verzadigde zones met hoge ijzergehalten, een gemiddeld BZV en/of hoge gehalten aan koolwaterstoffen. iSOC® is een bewezen bioremediatietechnologie die hoge gehalten opgelost zuurstof levert aan de verzadigde zone. De zeer lage operationele kosten en onderhoudskosten maken het mogelijk dat iSOC® ingezet kan worden op alle soorten saneringsprojecten en locatieomstandigheden.

isoc radius of influenceiSOC® Invloedssfeer

Proefondervindelijk is vastgesteld dat de laterale verspreidingsstraal 3 tot 6 meter rondom de iSOC® bedraagt en in de grondwaterstromingsrichting is de verspreiding nog vele malen groter.
Stromend grondwater en moleculaire diffusie transporteren het opgeloste gas naar de verzadigde zone. Hoe hoger de concentratie in de injectieput, des te verder het transport van het gas en des te groter is de invloedssfeer van de iSOC®. De invloedssfeer kan het beste worden gemeten aan de hand van de biologische parameters, aangezien het meten van opgeloste gassen op afstand van de injectieput vaak onduidelijke resultaten geeft.


GAS CONCENTRATIES (ppm)
Gas Type Diepte Waterkolom in meters
1,5 3 4,5 6 15
Zuurstof 42 55 62 69 111
Methaan 22 30 33 37 59
Propaan 66 88 99 110 175
Waterstof 2 2 3 3 5
Ethaan 57 75 85 95 150

Kunnen andere gassen met de iSOC® gebruikt worden?

Ja …. Adviseurs zien de behoefte aan het gebruik van andere gassen in hun saneringsbenadering, zoals waterstof, methaan en propaan voor de sanering van gechloreerde koolwaterstoffen. iSOC® zal deze gassen net zo effectief oplossen in het grondwater zoals het dit doet met zuurstof. Voor waterstof is er een speciale uitvoering van de iSOC® verkrijgbaar, de HiSOC®.

iSOC® & HiSOC® bij VOCL Saneringen

De HiSOC® of de iSOC® systemen worden zeer effectief ingezet bij de in situ sanering van grondwater verontreinigd met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL’s). In gevallen waarbij tetrachlooretheen (PER) de belangrijkste verontreinigingsbron is, kan voor een 2 fase sequentiële biologische aanpak worden gekozen. De iSOC® injecteert hierbij een alkaangas in het grondwater dat als substraat dient, hierbij wordt het PER en TRI omgezet door middel van reductieve dechlorering tot cis-dichlooretheen (DCE), vinylchloride (VC). Daarna wordt de alkaangas injectie vervangen door zuurstof injectie en wordt de DCE en VC via directe oxidatie omgezet naar etheen en uiteindelijk CO2 en water.

Bij volledige anaerobe reductieve dechlorering wordt gebruik gemaakt van het HiSOC® systeem waarbij waterstofgas via de HiSOC® in het grondwater wordt geïnfiltreerd en de waterstof ionen gebruikt worden door de dechlorerende bacteriën. Indien in het grondwater de Dehalococcoides spp. stam aanwezig is kunnen PER en TRI volledig anaeroob worden afgebroken tot etheen en kan m.b.v. de HiSOC® het hiervoor benodigde waterstof aan deze stammen geleverd worden.

iSOC® & HiSOC® Kwaliteit

iSOC® wordt gemaakt van hoogwaardig SS316 roestvrij staal gebruikmakend van de nieuwste fabricage-apparatuur en van een gepatenteerde massatransferunit, op basis van polymeren.

iSOC®heeft een diameter van 4 cm en is 38 cm lang en is uitgerust met een eenvoudig verbindingsplug voor een polyurethaan slang (6 mm buiten- en 4 mm binnendiameter) voor de gasaanvoer.

iSOC® is uitgerust met een ring waaraan een kabel bevestigd kan worden om de iSOC® in een peilbuis van minimum 5 cm of groter te laten zakken.

iSOC®’s roestvrij stalen omhulsel en polymere massatransferunit hebben een zeer hoge tolerantie tegen de meeste zuivere gassen en tegen verontreinigingen in het grondwater.

iSOC® Systeem Setup

iSOC

Operationele kosten van de iSOC® ?

De iSOC® grondwatersaneringstechnologie is een toonaangevende en meest kostenefficiënte oplossing in de huidige markt. De operationele kosten van het systeem blijven beperkt tot het gasverbruik. iSOC® en HiSOC® units zijn tevens verkrijgbaar op huurbasis.

Voor meer informatie over de iSOC® zoals praktijkverslagen, installatieprocedures en voor een offerte kunt u contact opnemen met QM Environmental Services Ltd.