gPRO | QM Environmental Services
Intranet Nederlands

gPRO

Hoge capaciteit gasinfusiesysteem voor optimalisatie van aerobe en anaerobe grondwatersaneringsprojecten

Het gPRO-HP systeem, dat gebaseerd is op de gepatenteerde Gas Infusie technologie van inVentures Technologies, is in staat is om hogere stabiele opgelost gasconcentraties in water te realiseren dan elke andere technologie. Voor optimale bioremediatie resultaten wordt de infusie van bv. zuurstofgas bereikt zonder gebruik te maken van additieven zoals waterstofperoxide, ozon of andere chemicaliën die mogelijk schadelijke neveneffecten kunnen hebben of risicovol zijn bij gebruik. De technologie werkt hetzelfde als Moeder Natuur door gassen natuurlijk te verplaatsen over een groot oppervlak d.m.v. diffusie, gebruikmakend van de constante waterverplaatsing langs het gasoppervlak hetgeen het transport van gas naar vloeistof maximaliseert.

gPRO

Hoe Werkt de gPRO® HP

De gPRO bestaat uit 2 onderdelen: gPRO® HP productie en gPRO® HP levering unit.

gPRO® HP Productie

 • gPRO fiberDe gascilinder of zuurstofgenerator levert gas dat de holle vezels vult
 • Onder druk staand water stroomt langs de holle vezels
 • Massa verplaatsing treedt op waarbij gas oplost in het water
 • Voor een gas zoals zuurstof kan 25-150 mg/l opgelost zuurstof bereikt worden
 • Opgeloste gasniveaus kunnen aangepast worden afhankelijk van specifieke eisen

gPRO® HP Levering

 • gPRO® HP verdeelstuk en een onbeperkt aantal aanvoerleidingen naar infiltratiefilters kunnen ingezet worden
 • De druk wordt geregeld om belletjes vrije injectie te garanderen
 • gPRO® HP afgifte proces zorgt ervoor dat het opgeloste gas niet uit oplossing komt

gPRO® HP is inzetbaar voor een groot aantal verontreinigingen

De gPRO® HP is een eenvoudig te gebruiken bioremediatie systeem dat weinig energie verbruikt en weinig onderhoud behoeft. Het is inzetbaar voor zowel de aerobe als anaerobe afbraak van een reeks aan verontreinigingen:
Aerobe Afbraak

 • Koolwaterstoffen (Zuurstof)
 • MTBE (Zuurstof)
 • VoCl’s (Vinyl Chloride) (Zuurstof)
 • VoCl’s (TRI, CIS) (Zuurstof en een Alkaangas)
 • 1,4 Dioxaan (Zuurstof en een Alkaangas)
 • Ammonium (Zuurstof)
 • Anaerobe Afbraak
 • VoCl’s (Waterstof)
 • Nitraat (Waterstof)
 • Perchloraat (Waterstof)
 • Chroom 6 (Waterstof of Waterstof Sulfide)

De gPRO® HP kan ook gebruikt worden om de pH van het grondwater te corrigeren d.m.v. CO2 of ammonium injectie en vrij product kan verwijderd worden d.m.v. een superverzadigde CO2/water oplossing.

Neem contact met ons op om te informeren naar hoe de gPRO kan helpen bij het saneren van uw grondwaterverontreiniging.